Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Kvalifikační dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení "Základní škola Milovice - Mladá - stavební práce a projektové práce"

Vyvěšeno: 07.06.11 - 29.08.11

Zadavatel zveřejňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dodatečné informace poskytnuté ke kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce „Základní škola Milovice – Mladá – stavební práce a projektové práce“

 

 

 

V Praze, dne 16. 6 2011

 

 

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce „Základní škola Milovice – Mladá – stavební práce a projektové práce“

 

 

Dobrý den,

 

 

zasíláme Vám dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce „Základní škola Milovice – Mladá – stavební práce a projektové práce“ poskytnuté na dotaz jednoho ze zájemců:

 

1) Dotaz: Zadavatel uvádí v Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „ISVZUS“) v článku III.2.2. „§ 55 ZVZ 1.pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši alespoň 50.000.000,-Kč“. Oproti tomu v kvalifikační dokumentaci zadavatel uvádí „ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady zájemce splňuje pokud – 1. má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce alespoň 500.000.000,- Kč se spoluúčastí alespoň 100.000,- Kč“.

Dodavatel předpokládá, že platí text uvedený v kvalifikační dokumentaci. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto předpokladu.

 

Odpověď: Platný je text uvedený v kvalifikační dokumentaci. Uvedený rozpor byl způsoben administrativní chybou při zpracování příslušného formuláře a bude zveřejněno opravné oznámení o zakázce.

 

2) Dotaz: Zadavatel v kvalifikační dokumentaci uvádí výpočet běžné likvidity „běžná likvidita = oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky/krátkodobé závazky + bankovní úvěry“. Předpokládáme, že zadavatel měl na mysli výpočet běžné likvidity takto: běžná likvidita = (oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky)/(krátkodobé závazky + bankovní úvěry). 

Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto předpokladu.

 

Odpověď: Ano, běžná likvidita má být vypočítána takto: běžná likvidita = (oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky)/(krátkodobé závazky + bankovní úvěry).

 

3) Dotaz: Zadavatel uvádí v ISVZUS v článku III.2.3. „§ 56 ZVZ 1.seznam stavebních projektů v oboru školství, zdravotnictví nebo obdobných budov pro výuku a výchovu zrealizovaných zájemcem za posledních 5 let.“ Oproti tomu v kvalifikační dokumentaci zadavatel uvádí „zájemce je povinen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 ZVZ předložením následujících dokumentů – seznam stavebních projektů obdobného charakteru v oboru školství, nebo obdobných budov pro výuku a výchovu zrealizovaných zájemcem za posledních 5 let.

Dodavatel předpokládá, že platí text uvedený v kvalifikační dokumentaci. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto předpokladu.

 

Odpověď: Ano, platí uvedený v kvalifikační dokumentaci

 

4) Dotaz: Jakým způsobem má dodavatel postupovat v případě, že stavba obdobného charakteru byla realizována společně s jiným dodavatelem např. formou sdružení? Dodavatel předpokládá, že pro posouzení splnění požadavku zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů je vždy rozhodující skutečný podíl provedených stavebních prací dodavatelem. Žádáme zadavatele o potvrzení tohoto předpokladu.

 

Odpověď: Pro posouzení splnění požadavku zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů je vždy rozhodující skutečný podíl provedených stavebních prací dodavatelem.

 

 

 

 

Město Milovice


Přílohy

07.06.2011 dotaz.hochtief.pdf ( pdf, 147kB ) Zobrazit Stáhnout
07.06.2011 ZŠ Milovice_kvalifikacni dokumentace_FINAL_07062011.pdf ( pdf, 357kB ) Zobrazit Stáhnout