Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Profil zadavatele

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.


Zakázka ve stavu zakázka neukončena

Změněno Název Konec lhůty pro podání nabídek Typ Specifikace
18.4.2017 Správa a údržba veřejného osvětlení v Milovicích 2017-2018 3.5.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
13.4.2017 RELAX PARK MLADÁ – dopadové plochy pod herní prvky 21.4.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
27.3.2017 Úpravy komunikací a parkovacích ploch, sídliště Mírova - stavební práce 10.4.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
20.3.2017 Optimalizace správy a údržby veřejného osvětlení 31.3.2017 Služby Zakázka malého rozsahu
16.1.2017 MŠ U Broučků - obnova komunikací - stavební práce 30.1.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu