Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Profil zadavatele

Na této stránce je uveden seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.


Zakázka ve stavu zakázka neukončena

Změněno Název Konec lhůty pro podání nabídek Typ Specifikace
22.7.2017 Rekonstrukce komunikace – propojení ul. Dukelská a Lomená u bytového domu č.p. 345, 346- stavební práce 31.7.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
30.5.2017 Rozšížení MKDS Milovice - 2017 14.6.2017 Dodávky Zakázka malého rozsahu
25.4.2017 RELAX PARK MLADÁ – venkovní gymnastická sestava 4.5.2017 Dodávky Zakázka malého rozsahu
25.4.2017 Bezbariérový chodník v ul. 5. května, Družstevní a Na Pahorku - 2. etapa - stavební práce 5.5.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
24.4.2017 RELAX PARK MLADÁ – lanový prvek 4.5.2017 Dodávky Zakázka malého rozsahu
24.4.2017 Opravy bytů v Milovicích v r. 2017-2019 9.5.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
18.4.2017 Správa a údržba veřejného osvětlení v Milovicích 2017-2018 3.5.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu
13.4.2017 RELAX PARK MLADÁ – dopadové plochy pod herní prvky 21.4.2017 Stavební práce Zakázka malého rozsahu