Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město MILOVICE - Záměr o výpůjčce nemovitosti části pozemku parc.č. 1769/1 ostatní plocha-manipulační plocha v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře cca 62 m2

Vyvěšeno: 19.06.19 - 08.07.19


Přílohy

19.06.2019 ZÁMĚR - výpůjčka nemovitosti-části pozemku parc.č. 1769-1 k.ú. Mil. nad Labem ( pdf, 175kB ) Zobrazit Stáhnout