Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město MILOVICE - Záměr o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) parc. č. 1416/1 mezi městem Milovice a Vodafone Czech Republic a.s.

Vyvěšeno: 01.06.18 - 18.06.18


Přílohy

01.06.2018 Záměr o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 1416-1 v k.ú. Ben. Vrutice ( pdf, 157kB ) Zobrazit Stáhnout