Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město Milovice - Záměr o pronájmu pozemku parcelní č. 1753/1 jiná plocha, ostatní plocha v k.ú. Milovice o výměře 10 m2

Vyvěšeno: 25.06.19 - 09.07.19


Přílohy

25.06.2019 Záměr o pronájmu pozemku parcelní č. 1753-1 jiná plocha, ostatní plocha v k.ú. Milovice o výměře 10 m2 ( pdf, 159kB ) Zobrazit Stáhnout