Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město MILOVICE - Záměr o pronájmu nemovitosti části pozemku parc.č. 1769/1 ostatní plocha-manipulační plocha v k.ú. Milovice nad Labem, o výměře 50m2

Vyvěšeno: 19.06.19 - 08.07.19


Přílohy

19.06.2019 ZÁMĚR - pronájem nemovitosti-části pozemku parc.č. 1769-1 k.ú. Mil. nad Labem ( pdf, 162kB ) Zobrazit Stáhnout