Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město MILOVICE - Záměr o prodeji nemovitostí - pozemku parc. č. 947/21 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Milovice nad Labem

Vyvěšeno: 20.12.19 - 10.01.20


Přílohy

20.12.2019 Záměr o prodeji ( pdf, 204kB ) Zobrazit Stáhnout