Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město Milovice - Záměr o prodeji nemovitostí dvou částí pozemku parc. č. 1401/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Benátecká Vrutice

Vyvěšeno: 17.05.19 - 03.06.19


Přílohy

17.05.2019 Záměr o prodeji nemovitosti-částí pozemku parc.č. 1401-1 v k.ú. Ben. Vrutice ( pdf, 171kB ) Zobrazit Stáhnout