Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město MILOVICE - Záměr o prodeji nemovistosti - pozemku parc. č. st. 330/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Benátecká Vrutice

Vyvěšeno: 11.12.18 - 27.12.18


Přílohy

10.12.2018 Záměr o prodeji nemovistosti - pozemku parc. č. st. 330-2 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Bentecká Vrutice ( pdf, 174kB ) Zobrazit Stáhnout