Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí 7:00 – 12:00, Středa 13:00 – 18:00, Turistické informační centrum - uzavřeno, Městská knihovna - uzavřena. Komunikaci s městským úřadem provádějte telefonicky či elektronicky. K podání písemností mimo úřední hodiny prosím využijte podací schránku umístěnou na budově radnice. K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby.

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město Milovice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 22.12.20 - 07.01.22

Od 1. 1. 2021 je sazba za svoz komunálního odpadu na jednoho poplatníka 840/Kč ročně. Poplatek lze uhradit na č. ú. 19-600220584/0600 nebo osobně na pokladně MěÚ v úřední dny. 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (není vázáno na trvalé bydliště). Poplatek je jednorázově splatný k 31. březnu, v případě dvou splátek vždy do 31. března a 30. června příslušného kalendářního roku.

Celé znění níže


Přílohy

22.12.2020 OZV 2 2020 poplatek za odpad ( pdf, 131kB ) Zobrazit Stáhnout