Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Permanentky do Parku Mirakulum s 50% slevou pro milovické děti i v roce 2021

Vyvěšeno: 16.12.20 - 16.12.21

Milí rodiče,
i v roce 2021 pokračuje výdej permanentek do Parku Mirakulum s 50% slevou pro děti do 15 let s trvalým bydlištěm v Milovicích. I přesto, že výdej potvrzení o trvalém bydlišti byl naprosto bezproblémový a za rok 2020 tak Park Mirakulum vydal krásných 501 permic, jsme se nejen s ohledem na současnou pandemickou situaci, ale i pro usnadnění práce a ušetření Vašeho času, dohodli, že bude výdej probíhat bezkontaktně. Potvrzení s údaji se pod pořadovým číslem bude zaznamenávat do sdíleného úložiště, které fungovalo i v letošním roce.
 
Jak lze požádat?
1. Emailemzákonný zástupce napíše žádost na Odd. správních agend, kolegyni Nelly Garnekové na email nelly.garnekova@mesto-milovice.cz
a v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště a dítěte na které žádá potvrzení.
2. Telefonickyzákonný zástupce kontaktuje Odd. správních agend, kolegyni Nelly Garnekovou na čísle 325 517 134 a kolegyně si ověří jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště dítěte na které žádá potvrzení a taktéž údaje žadatele.
 
V obou případech Vám bude podána pouze informace o potvrzení a sdělení pořadového čísla. Park již prodej permanentek spustil, a tak stačí, když se dostavíte do kanceláře Park Mirakulum, kde sdělíte údaje dítěte vč. pořadového čísla a po kontrole ze strany zaměstnance Parku Mirakulum Vám bude permice s odečtením 50% ceny vydána. V sezóně budou permice vydávány opět na pokladně.
 
V případě, že dítě mladší 15 let vlastní občanský průkaz, není nutné žádat o potvrzení MěÚ, můžete jej předložit přímo v kanceláři zaměstnanci Mirakula.
 
Upozorňujeme, že koupi permanentky lze vyřídit pouze osobně a v hotovosti v kanceláři Parku Mirakulum, nelze ji tedy se slevou zakoupit elektronicky.
 
Znamenáčková Marie
asistentka KÚ