Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí 7:00 – 12:00, Středa 13:00 – 18:00, Turistické informační centrum - uzavřeno, Městská knihovna - uzavřena. Komunikaci s městským úřadem provádějte telefonicky či elektronicky. K podání písemností mimo úřední hodiny prosím využijte podací schránku umístěnou na budově radnice. K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby.

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Mikroregion Polabí - schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled

Vyvěšeno: 13.01.21 - 03.01.22

 Oznámení o zveřejnění 

V souladu s § 39  odst. 7  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2021 a Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2024 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ  Jiřice.