Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Město Milovice - Ekonomické oddělení - Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2018

Vyvěšeno: 24.05.19 - 25.06.19


Přílohy

24.05.2019 daje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 ( pdf, 568kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Návrh závěrečného účtu města Milovice za rok 2018 ( pdf, 282kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Přehled o peněžních tocích 2018 ( pdf, 107kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018 ( pdf, 90kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Příloha 2018 ( pdf, 532kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Rozvaha 2018 ( pdf, 255kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Výkaz zisku a ztráty 2018 ( pdf, 185kB ) Zobrazit Stáhnout
24.05.2019 Zpráva auditora za rok 2018 ( pdf, 7MB ) Zobrazit Stáhnout