Stavební úřad nově přesunut do 3NP a Odd. školství, kultury a soc. věcí je nově ve 2NP!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Petr Novek
předseda komise

V Milovicích žiju 10 let.  Na Božím Daru jsem se od počátku snažil zajímat o dění na Božím Daru. Zhruba šest let jsem členem SVJ a v Občanské komisi pro Boží Dar jsem členem už druhé volené období. Rád překonávám výzvy a v součinnosti s vedením města, OK i výbory SVJ se snažíme společně ulehčit život na sídlišti Boží Dar se všemi jeho přednostmi i nedostatky.

e-mail: bozidar@mesto-milovice.cz