Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Miroslav Červinka
člen

V Milovicích žije od narození (1949), kde žili též jeho rodiče a prarodiče, Od roku 1971 byl zvolen poslancem MNV s prvním nástupem do komise „stavební“. Při dalších volbách předsedou komise „Obchodu a cestovního ruchu“ a stal se členem rady MNV. Ve volbách 1981 byl zvolen uvolněným tajemníkem MNV, po dobu dvou volebních období. Poté zůstal členem Rady MNV a byl určen vedoucím oddělením „IMPULSu" v Milovicích a aktivně spolupracoval při převodu území z vojenského výcvikového prostoru Mladá a na jmenování Milovic na město. Po nástupu „Terplánu" byl jmenován vedoucím Drobné provozovny při MNV Milovice a později současně vykonával kumulovanou funkci vedoucího Domovní správy. Ve volebním období 2014–2018 byl zvolen zastupitelem a předsedou komise „Výstavby a dopravy“. V následném období již zvolen do zastupitelstva města nebyl. Přesto má stále zájem o dění ve městě a aktivně se zapojuje ve většině pořádaných akcí.

e-mail: vystavbazelen@mesto-milovice.cz