Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Vladimír Vajdík
člen

V Milovicích žije se svou rodinou od roku 2004. Vystudoval Vysokou leteckou školu a celou profesní kariéru věnoval vojenskému řízení letového provozu. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení řízení letového provozu na Velitelství vzdušných sil v Praze.  Do dění ve městě se zapojil již jako předseda společenství vlastníků a v letech 2006–2014 působil jako člen komise Výstavby a dopravy. V činnosti komise je jeho hlavním krédem přinášet nové pohledy na rozvoj města, aby se Milovice staly městem s moderními trendy a občané ho vnímali jako „moje město“.

e-mail: vystavbazelen@mesto-milovice.cz