Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Mgr. Hana Šafránková
člen

Jako rodačka z Lysé nad Labem se do Milovic přestěhovala v roce 2010. Nyní zde žije spolu s manželem a dvěma dětmi v části Mladá. 

V rámci činnosti v komisi by ráda uplatnila znalosti a vědomosti získané během studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z odborných praxí v řadě zdravotnických a sociálních institucí (mj. v Domově Mladá v Milovicích) a následně zkušenosti nabyté v prozatímním profesním životě. Pracovala jako kolizní opatrovnice a specialistka na náhradní rodinnou péči v rámci Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadě Černošice. Dále působila v oblasti sociální práce a sociální politiky v organizaci Arc of East Middlesex ve státě Massachusetts v USA. Aktuálně je vedoucí oddělení na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Ráda se zajímá o celospolečenské dění a má zájem se aktivně podílet na rozvoji města.

e-mail: socialnivecirodina@mesto-milovice.cz