Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Jaroslava Zatloukalová

Je milovickou rodačkou.  V roce 1992  začala pracovat na Městském úřadu v Milovicích jako matrikářka a referentka evidence obyvatel. Postupem času, jak rostl počet obyvatel Milovic, zvětšoval se  rozsah jejích pracovních úkolů jako např. agenda státního občanství ČR,  vyřizování sociální agendy v kompetenci města včetně spolupráce se sociální komisí města, šetření dle zákona o rodině pro pověřené úřady a soudy, elektronizace veřejné správy, přestupková řízení, registr práv a povinností města a další.  Po jejím zvolení zastupitelkou města v roce 2018, nabídla své znalosti v sociální oblasti a rodinného práva. Rada města rozhodla o jejím jmenování předsedkyní komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví.

e-mail: jaroslava.zatloukalova@mesto-milovice.cz

            socialnivecirodina@mesto-milovice.cz