Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Iva Vosáhlová
člen

V Milovicích žije 14 let. Bydlela  v lokalitě Topolová u Mirakula, v současné době žije v Rakouském táboře. Milovice má ráda pro různorodost obyvatelstva a rozvojové možnosti. Sociální komise je součástí jejího odborného života. V sociální oblasti se pohybuje téměř 20 let, má praxi s oběťmi domácího násilí, znevýhodněnými dětmi, ohroženými dětmi a v současné době s osobní asistencí. Vzdělání má středoškolské ekonomické a kurz pracovníka v sociálních službách. 4 roky  byla zaměstnaná v Rodinném centru Milovice. Bude ráda, pokud její  přítomnost v komisi přispěje ke zlepšení života v Milovicích. 

e-mail: socialnivecirodina@mesto-milovice.cz