Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Roman Šmíd
člen

V Milovicích žije od roku 2001, 8 let v části Mladá a od roku 2009 v části Balonka. Je aktivním sportovcem od roku 2000, kdy do roku 2016 navštěvoval volejbal Milovice. Vzdělání má středoškolské a 1,5 roku odborné praxe na horolezeckém svazu jako projektový koordinátor. V Komisi pro kulturu, sport a školství je od roku 2019, kde může uplatnit zkušenosti s vedením dětských kroužků, je členem komise mládeže ČHS (horolezeckého svazu) a vymyslel celorepublikovou soutěž Mladí horalové. Od září 2019 je vedoucím volejbalového oddílu pro děti. Jeho zájmy je cykloturistika, vysokohorská turistika a volejbal.

e-mail: kulturasport@mesto-milovice.cz