Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Tomáš Milbach
člen

Původně Severočech se do Milovic díky kořenům z Polabí přistěhoval na den přesně 19 let od oficiálního odchodu posledního sovětského vojáka. Nejprve bydlel v Rakouském táboře, po roce se přestěhoval mezi školku Sluníčko a budoucí školu Juventa, kde později převzal otěže předsedy Společenství vlastníků.
Od roku 1998 pracuje v IT, z toho od roku 2007 pro významnou zahraniční burzu. Dlouhodobě se zajimá o veřejnou i osobní dopravu. Podílel se na některých upravách veřejné dopravy v Milovicích stejně jako na úpravách dopravního značení s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. I proto se rozhodl zapojit do práce Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality.

e-mail: dopravabezpecnost@mesto-milovice.cz