Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Mgr. Luboš Šafránek
předseda komise

Vystudoval vysokou školu se zaměřením na politologii a bezpečnostní studia.

Do Milovic se z rodné Šumavy přestěhoval v roce 2010. V té době hledal místo dostupné do Prahy, ale zároveň v klidu přírody, vhodné pro venkovní volnočasové aktivity i plánovanou rodinu. Nasel však skutečný nový domov s přátelskými sousedy a krásnou krajinou kolem.

Co se profese týká, po několikaleté zkušenosti práce pro zahraniční společnost na pozici obchodního manažera a následně roční pracovní zkušenosti v Irsku, pracuje od roku 2009 v Ministerstvu vnitra, aktuálně na pozici vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení, s obory služby legislativa, právní činnost, vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Již ve volebním období 2014 - 2018 působil jako člen v komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality. V roce 2018 byl zvolen zastupitelem města Milovice za ODS a následně také radním a předsedou nově vzniklé komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality. Po předchozí zkušenosti řešené problematiky navrhl právě sloučení komise pro dopravu s komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality, neboť se dle jeho názoru tato témata vzájemně prolínají.

Má rád preciznost, řád a pořádek. Snaží se však prosazovat jen ta pravidla, která mají smysl, jejichž dodržování lze efektivně vymáhat a nejsou omezující více než je pro společenské soužití nezbytně nutné. Tyto hodnoty prosazuje nejen jako radní, ale také jako předseda komise. Ctí však dialog a všeobecně přijatelný kompromis.

e-mail: lubos.safranek@mesto-milovice.cz

            dopravabezpecnost@mesto-milovice.cz