Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Kateřina Wenzlová
referentka

  • Komplexní zajištění činností dle stavebního zákona,
  • Vedení evidence stavebního úřadu,
  • Archiv SÚ včetně zakládání doručenek a vyznačení právní moci,
  • Statistika SÚ,
  • Zadávání údajů do informačního systému územní identifikace (ISUI, RÚIAN),
  • Ověřování projektové dokumentace,
  • Výkon státního stavebního dozoru
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 162
mobilní: 725 964 258
E-mail:
oficiální: katerina.wenzlova@mesto-milovice.cz