Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí 7:00 – 18:00, Středa 7:00 – 18:00, přestávka 11:30 - 12:00, Turistické informační centrum - uzavřeno, Městská knihovna - uzavřena. Komunikaci s městským úřadem provádějte telefonicky či elektronicky. K podání písemností mimo úřední hodiny prosím využijte podací schránku umístěnou na budově radnice. K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby.

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Miroslav Helmich
referent

  • Komplexní zajištění činností dle stavebního zákona,
  • vedení evidence stavebního úřadu,
  • archiv SÚ včetně zakládání doručenek a vyznačení právní moci,
  • statistika SÚ,
  • zadávání údajů do informačního systému územní identifikace (ISUI, RÚIAN),
  • ověřování projektové dokumentace,
  • výkon státního stavebního dozoru,
  • další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 163
mobilní: 733 735 397
E-mail:
oficiální: miroslav.helmich@mesto-milovice.cz