Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Miroslav Helmich
referent

  • Komplexní zajištění činností dle stavebního zákona,
  • vedení evidence stavebního úřadu,
  • archiv SÚ včetně zakládání doručenek a vyznačení právní moci,
  • statistika SÚ,
  • zadávání údajů do informačního systému územní identifikace (ISUI, RÚIAN),
  • ověřování projektové dokumentace,
  • výkon státního stavebního dozoru,
  • další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 163
mobilní: 725 964 258
E-mail:
oficiální: miroslav.helmich@mesto-milovice.cz