Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí 7:00 – 18:00, Středa 7:00 – 18:00, přestávka 11:30 - 12:00, Turistické informační centrum - uzavřeno, Městská knihovna - uzavřena. Komunikaci s městským úřadem provádějte telefonicky či elektronicky. K podání písemností mimo úřední hodiny prosím využijte podací schránku umístěnou na budově radnice. K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby.

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Miloš Landa
vedoucí oddělení

  • Komplexní zajištění činností stavebního zákona včetně výkonu státního stavebního dozoru;
  • Vedení evidence stavebního úřadu,
  • Ověřování projektové dokumentace,
  • Zadávání údajů do informačního systému územní identifikace (ISUI, RÚIAN),
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 161
mobilní: 603 501 950
E-mail:
oficiální: milos.landa@mesto-milovice.cz