Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Vladimír Bureš
vedoucí technické skupiny

 • realizace oprav a údržby nemovitého majetku města
 • realizace údržby městského mobiliáře
 • realizace údržby a opravy komunikací
 • realizace úklidu a údržbu veřejného prostranství včetně údržby zeleně
 • technicky zajišťuje akce pořádané městem a příspěvkovými organizacemi města
 • zajišťování plnění úkolů a práce s komunikačními pracovníky
 • zajištění úklidu budovy Radnice
 • zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • návrhy rozpočtových potřeb technické skupiny pro sestavení rozpočtu
 • seznámení zaměstnanců s tematickým plánem PO, bezpečnostními předpisy dle vykonávané práce a používaného nářadí, mechanizace a materiálů
 • zajišťuje provoz vozidel přiděleného technické skupině a kontroluje knihu jízd
 • další práce dle příkazu nadřízeného
Telefon:
mobilní: 725 870 230
E-mail:
oficiální: vladimir.bures@mesto-milovice.cz