Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Vladimír Bureš
vedoucí technické skupiny

 • Realizace oprav a údržby nemovitého majetku města,
 • Realizace údržby městského mobiliáře,
 • Realizace údržby a opravy komunikací,
 • Realizace úklidu a údržbu veřejného prostranství včetně údržby zeleně,
 • Technicky zajišťuje akce pořádané městem a příspěvkovými organizacemi města,
 • Zajišťování plnění úkolů a práce s komunikačními pracovníky,
 • Zajištění úklidu budovy Radnice,
 • Zajištění výkonu obecně prospěšných prací,
 • Návrhy rozpočtových potřeb technické skupiny pro sestavení rozpočtu
 • Seznámení zaměstnanců s tematickým plánem PO, bezpečnostními předpisy dle vykonávané práce a používaného nářadí, mechanizace a materiálů,
 • Zajišťuje provoz vozidel přiděleného technické skupině a kontroluje knihu jízd,
 • Pro celý MěÚ zajišťuje hospodaření s autoparkem – STK, běžná údržba
 • Další práce dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
mobilní: 725 870 230
E-mail:
oficiální: vladimir.bures@mesto-milovice.cz