Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Soňa Absolonová
referent OSM - odpadové hospodářství, veřejného osvětlení

  • spolupráce s firmou nakládající s odpady na území města včetně svozu nebezpečného odpadu,
  • zajištění dalších povinností dle zákona o odpadech (např. zpracování POH, stanovení ceny formou OZV),
  • péče o městský mobiliář (autobusové zastávky, lahvičky, odpadové koše, dětská hřiště v majetku města apod.),
  • veřejné osvětlení - kontrola provozu zajišťovaného správcem vč. řešení nesvítícího osvětlení, vedení evidence a provedení výhledových opatření),
  • příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek a rozpočtových potřeb svěřeného úsek,
  • vydávání stanovisek města, jako vlastníka vedení VO k existenci sítí a k žádostem o připojení (dle potřeby si vyžádá podklady od správce),
  • příprava podkladů pro koordinovaná stanoviska,
  • další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 126
mobil: 734 824 940

E-mail: 
oficiální: sona.absolonova@mesto-milovice.cz