Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Petra Mejzlíková
referent OSM - odpadové hospodářství, veřejného osvětlení

  • Spolupráce s firmou nakládající s odpady na území města včetně svozu nebezpečného odpadu
  • Zajištění dalších povinností dle zákona o odpadech (např. zpracování POH, stanovení ceny formou OZV)
  • Péče o městský mobiliář (autobusové zastávky, lahvičky, odpadové koše, dětská hřiště v majetku města apod.)
  • Veřejné osvětlení - kontrola provozu zajišťovaného správcem vč. řešení nesvítícího osvětlení, vedení evidence a provedení výhledových opatření)
  • Příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek a rozpočtových potřeb svěřeného úsek
  • Vydávání stanovisek města, jako vlastníka vedení VO k existenci sítí a k žádostem o připojení (dle potřeby si vyžádá podklady od správce)
  • Příprava podkladů pro koordinovaná stanoviska
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 126

mobil: 734 824 940

e-mail: 

petra.mejzlikova@mesto-milovice.cz