Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Libuše Kovářová
referent OSM - silniční a správní řád

 • Zajištění denního chodu oddělení
 • Správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
 • Příprava podkladů pro koordinovaná stanoviska
 • Zajištění úkolů pro koordinovaná stanoviska
 • Zajištění úkolů na úseku požární ochrany (školení referentů a požární hlídky) pro celý MěÚ
 • Vyřizování reklamací ohledně budovy radnice a jejího vybavení
 • Zajištění odstraňování problémů v budově radnice, pravidelné revize, ve spolupráci se Správcem budovy
 • Příprava návrhů rozpočtových potřeb oddělení pro sestavení rozpočtu
 • Spolupráce s ostatními referenty OSM při plnění jejich pracovních úkolů
 • Zástup vedoucího oddělení
 • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 120
mobilní: 773 685 360
E-mail:
oficiální: libuse.kovarova@mesto-milovice.cz