Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ivana Yamani
referent OSM - výkon samosprávy na úseku silničního hospodářství

 • evidence a povolování výkopových prací vč. kontroly a převzetí podle PD,
 • zabezpečení oprav a údržby místních komunikací ve městě včerně dopravního značení,
 • zabezpečení blokového čištění místních komunikací ve městě,
 • zabezpečení zimní údržby místních komunikací ve městě,
 • zabezpečení údržby dešťové kanalizace,
 • řešení problematiky dopravní obslužnosti na území města,
 • vyjadřování k existenci sítí,
 • povolování krátkodobého úžívání veřejných prostranství dle vyhlášek města,
 • evidence a zpolatňování reklamních a obdobých zařízení umísťovaných na území města,
 • povolování vyhrazených parkovacích stání,
 • příprava podkladů pro vydávání koordinovaných stanovisek,
 • příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek na svěřeném úsek,
 • zástup v nepřítomnosti OSM - odpadové hospodářství, veřejného osvětlení jej zastupuje v agendě veřejného osvětlení,
 • další práce, dle pokynu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 127
mobilní: 725 870 231

E-mail:
oficiální: ivana.yamani@mesto-milovice.cz