Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ivana Yamani
referent OSM - výkon samosprávy na úseku silničního hospodářství

 • Evidence a povolování výkopových prací vč. kontroly a převzetí podle PD
 • Zabezpečení oprav a údržby místních komunikací ve městě včerně dopravního značení
 • Zabezpečení blokového čištění místních komunikací ve městě
 • Zabezpečení zimní údržby místních komunikací ve městě
 • Zabezpečení údržby dešťové kanalizace
 • Řešení problematiky dopravní obslužnosti na území města
 • Vyjadřování k existenci sítí
 • Povolování krátkodobého úžívání veřejných prostranství dle vyhlášek města
 • Evidence a zpolatňování reklamních a obdobých zařízení umísťovaných na území města
 • Povolování vyhrazených parkovacích stání
 • Příprava podkladů pro vydávání koordinovaných stanovisek
 • Příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek na svěřeném úsek
 • Zástup v nepřítomnosti OSM - odpadové hospodářství, veřejného osvětlení jej zastupuje v agendě veřejného osvětlení
 • Další práce, dle pokynu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 127

mobilní: 725 870 231

E-mail:oficiální: ivana.yamani@mesto-milovice.cz