Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Blanka Černická, DiS
vedoucí oddělení

 • evidence a správa veškerého majetku s výjimkou nehmotných a finančních produktů,
 • plnění rozpočtové kapitoly spadající do jeho kompetence,
 • opravy a údržba nemovitého majetku města,
 • opravy a rozmisťování dopravních značek, zajišťování dopravní obslužnosti,
 • evidence map inženýrských sítí a vozovek a jejich průběžná aktualizace,
 • správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích,
 • správa bytového fondu v majetku města
 • evidence pohledávek města na nájemném z nemovitého majetku města,
 • provoz a údržba veřejného osvětlení,
 • svoz komunálního a ostatního odpadu,
 • péče o veřejnou zeleň,
 • údržba veřejného prostranství,
 • další práce, dle příkazu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 174
mobilní: 732 498 119

E-mail:
oficiální: blanka.cernicka@mesto-milovice.cz