Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Bc. Eva Petrášková
referentka životní prostředí - ochrana přírody a krajiny

  • Výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší
  • Konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší včetně vydávání stanovisek,
  • Zpracování plánů zásahů v péči o městskou zeleň včerně posouzení zdravotního stavu stromů,
  • Zajištění sekání trávy, kácení stromů a výsadbu městské zeleně (spolupráce se smluvními společnostmi a technickou skupinou města, kontrola činností a přebírání dokončené práce),
  • Komunikace se právcem lesního hospodářství města a dohled na dodržování plánu lesního hospodářství
  • Příprava podkladů pro podání zádostí o dotace z oblasti ŽP vč. monitoringu dotačních výzev v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny,
  • Monitoruje a zpracování hlášení přijatých v aplikaci zmapujto.cz
  • Aktualizaci údajů a výstupů na portálu stromypodkontrolou.cz
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 

Telefon:

pevná linka: 325 517 128
mobilní: 797 979 545
E-mail:
oficiální: eva.petraskova@mesto-milovice.cz