Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Barbora Kaschteová
referentka - správa bytového a nebytového fondu, evidence majetku

  • Komplexní správa bytového fondu,
  • Komplexní správa nebytových prostorů vč. výpůjček a pronájmů,
  • Evidence dlouhodobého hmotného majetku
  • Zveřejňování záměrů dle zákona při pronájmu a prodeji nem. majetku mimo pozemků,
  • Příprava nájemních smluv a předpis nájemného,
  • Vyúčtování a další finanční přehledy související s nájmem bytů a nebytových prostor, ve spolupráci se smluvními správci bytových a nebytových fondů,
  • Příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek a rozpočtových potřeb svěřeného úseku
  • V nepřítomnosti referenta OSM – odpadové hospodářství, veřejné osvětlení jej zastupuje v agendě odpadového hospodářství,
  • Předávání pohledávek za nájemci a požadavků na podání žalob na vyklizení právnímu zástupci města
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 125
mobilní: 797 978 020
E-mail:
oficiální: barbora.kaschteova@mesto-milovice.cz