Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Simona Čechová
referentka - rušení TP

  • Evidence obyvatel,
  • Životní jubilea občanů města Milovice,
  • Vedení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zápis údajů do informačního systému evidence obyvatel
  • Ověřování shody kopie s listinou a ověřovaní pravosti podpisu (vidimace a legalizace),
  • Zástup vystavování ověřených výpisů z informačního systému – CzechPOINT,
  • Příprava aktuálních seznamů k volbám,
  • Předpis správních poplatků,
  • Zástup vedoucí OSA
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
 Telefon:
pevná linka: 325 517 133
E-mail:
oficiální: simona.cechova@mesto-milovice.cz