Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Simona Čechová
evidence obyvatel - rušení trvalého pobytu, CzechPOINT

  • evidence obyvatel
  • životní jubilea občanů města Milovice
  • vedení správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zápis údajů do informačního systému evidence obyvatel
  • ověřování shody kopie s listinou a ověřovaní pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
  • zástup vystavování ověřených výpisů z informačního systému – CzechPOINT
  • příprava aktuálních seznamů k volbám
  • předpis správních poplatků
  • další práce, dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 133
E-mail:
oficiální: simona.cechova@mesto-milovice.cz