Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Nelly Garneková
referentka - přihlašování TP

  • Evidence obyvatel,
  • Přihlašování k trvalému pobytu, zápis údajů do informačního systému evidence obyvatel
  • Vystavování ověřených výpisů z informačního systému – CzechPOINT,
  • Zástup ověřování shody kopie s listinou a ověřovaní pravosti podpisu (vidimace a legalizace),
  • Předpis správních poplatků,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 134
E-mail:
oficiální: nelly.garnekova@mesto-milovice.cz