Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Hana Benešová
vedoucí oddělení - matrika

 • Vedení oddělení správních agend
 • Matriční úřad (narození, úmrtí, uzavření manželství),
 • Změna jména a příjmení,
 • Zápis o určení otcovství,
 • Státní občanství – stanoviska,
 • Agenda registru obyvatel
 • Ověřování shody kopie s listinou a ověřovaní pravosti podpisu (vidimace a legalizace),
 • Vystavování ověřených výpisů z informačního systému – CzechPOINT,
 • Zástup evidence obyvatel,
 • Předpis správních poplatků,
 • Další práce, dle příkazů nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 131
mobilní: 797 976 500
E-mail:
oficiální: hana.benesova@mesto-milovice.cz