Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Hana Benešová
vedoucí oddělení - matriční úřad

  • matriční úřad (narození, úmrtí, uzavření manželství)
  • změna jména a příjmení
  • zápis o určení otcovství
  • státní občanství – stanoviska
  • agenda registru obyvatel
  • ověřování shody kopie s listinou a ověřovaní pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
  • vystavování ověřených výpisů z informačního systému – CzechPOINT
  • zástup evidence obyvatel
  • předpis správních poplatků
  • další práce, dle příkazů nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 131
mobilní: 797 976 500
E-mail:
oficiální: hana.benesova@mesto-milovice.cz