Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zuzana Smutná
referentka - úsek sociálních záležitostí

  • Agenda sociální péče v kompetenci města,
  • Agenda žádostí do DPS,
  • Terénní sociální práce – pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění, popř. prevence sociálního vyloučení,
  • Poskytnutí podpory, poradenství při řešení každodenních problémů při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • Všeobecné dluhové poradenství, primárně týkající se dluhů na nájemném v bytech města Milovice, osobního bankrotu, splátkového kalendáře, přehledu dluhů,
  • Vypracování rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
  • Vydávání stanovisek podle zákona o hmotné nouzi, 
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
 Telefon:
pevná linka: 325 517 152
mobilní: 797 976 502
 E-mail:
oficiální: zuzana.smutna@mesto-milovice.cz

·         Agenda sociální péče v kompetenci města,

·         Agenda žádostí do DPS,

·         Terénní sociální práce – pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění, popř. prevence sociálního vyloučení,

·         Poskytnutí podpory, poradenství při řešení každodenních problémů při uplatňování práv a oprávněných zájmů“

·         Všeobecné dluhové poradenství, primárně týkající se dluhů na nájemném v bytech města Milovice, osobního bankrotu, splátkového kalendáře, přehledu dluhů,

·         Vypracování rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,

·         Vydávání stanovisek podle zákona o hmotné nouzi,