Přihlášení k odběru hlášení ZDE

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zuzana Smutná
referentka - úsek neziskových organizací a sociálních záležitostí

  • Agenda dotačních programů a darů města Milovice,
  • Vedení evidence a dokumentace o školách a školských zařízeních
  • Agenda sociální péče v kompetenci města,
  • Agenda žádostí do DPS,
  • Vydávání stanovisek podle zákona o hmotné nouzi,
  • Zajištění opatrovnictví dle příslušných právní předpisů,
  • Organizování vítání občánků, 
  • V případě potřeby zastupuje vedoucí OŠK,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
 Telefon:
pevná linka: 325 517 152
mobilní: 797 976 502
 E-mail:
oficiální: zuzana.smutna@mesto-milovice.cz