Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Šárka Švermová
referentka - pracovník Turistického informačního centra

  • Zajištění provozu turistického informačního centra,
  • Zpracování podkladů pro výrobu a distribuci propagačních a informačních materiálů,
  • Propagace dění ve městě prostřednictvím facebookového profilu TIC,
  • Poskytování informací o kulturních, sportovních a společenských akcích, historii města, kulturních památkách, historických a přírodních zajímavostí,
  • Pokladní manipulace s peněžní hotovostí,
  • Organizování kulturních a společenských akcí, informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, tiskových konferencí a dnů otevřených dveří,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 110
mobilní: 797 974 045

E-mail:
oficiální: tic@mesto-milovice.cz