Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Nikola Urbanová
referentka - úsek neziskových organizací

  • Agenda dotačních programů a darů města Milovice,
  • Zpracovávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování v oblasti školství, sportu, kultury, památkové péče a prevence kriminality,
  • Spolupráce s interní auditorkou v oblastech kontroly a vyúčtování schválených dotací,
  • Spolupráce s Komisí pro kulturu, sport a školství,
  • Spolupráce s Komisí pro rodinu sociální věci a zdravotnictví,
  • Aktivní vyhledávání dotačních programů v oblasti školství a kultury,
  • Zástup referenta TIC,
  • Práce s pokladnou
  • Spolupráce při organizování kulturních a společenských akcí,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 152

mobil: 739 236 817

E-mail:

oficiální: nikola.urbanova@mesto-milovice.cz