Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Nikola Urbanová
úsek neziskových organizací, dotace

  • agenda dotačních programů a darů města Milovice
  • zpracovávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování v oblasti školství, sportu, kultury a v oblasti sociální
  • spolupráce s interní auditorkou v oblastech kontroly a vyúčtování schválených dotací
  • spolupráce s Komisí pro kulturu, sport a školství
  • aktivní vyhledávání dotačních programů v oblasti školství a kultury
  • zástup referenta TIC
  • spolupráce při organizování kulturních a společenských akcí
  • další práce, dle příkazu nadřízeného

Telefon:
pevná linka: 325 517 153
mobil: 739 236 817

E-mail:
oficiální: nikola.urbanova@mesto-milovice.cz