Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Mgr. Andrea Fiřtová
vedoucí oddělení

  • Vedení oddělení školství, kultury a sociálních věcí
  • Agenda příspěvkových organizací zřízených městem Milovice,
  • Kontrola a dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků v příspěvkových 
  • organizacích a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků – ve spolupráci s interní auditorkou
  • Spolupráce s Komisí pro kulturu, sport a školství,
  • Spolupráce s Komisí pro rodinu sociální věci a zdravotnictví,
  • Agenda zachování a obnovy památek, 
  • Zpracovávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování v oblasti školství, sportu, kultury,památkové péče a prevence kriminality,
  • V případě potřeby zastupuje referentku na úseku neziskových organizací a sociálních záležitostí,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 151

mobil: 730 154 557

 E-mail: 

oficiální: andrea.firtova@mesto-milovice.cz