Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

referent - pracovník Turistického informačního centra - neobsazená pozice

  • zajištění provozu turistického informačního centra
  • provoz muzejní expozice
  • zpracování podkladů pro výrobu a distribuci propagačních a informačních materiálů
  • propagace dění ve městě a zajištění informačního servisu prostřednictvím webových stránek města a dalších komunikačních kanálů
  • poskytování informací o kulturních, sportovních a společenských akcích, historii města, kulturních památkách, historických a přírodních zajímavostí
  • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
  • organizování kulturních a společenských akcí
  • další práce, dle příkazu nadřízeného