Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Sandra Jindráčková
referent OIR - investice a technický dohled

  • Zajišťování dokumentace pro potřeby přípravy, umístění, zadávání, realizace a užívání stavebních akcí města
  • Příprava a zajišťování dokumentace pro územní a stavební řízení
  • Zajišťování dokumentace pro územní a stavební řízení
  • Zajišťování geodetickcýh prací a průzkumů
  • Výkup pozemků
  • Prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů
  • Stavební dohled nad realizací jednotlivých investic
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 172

mobilní: 725 082 767

E-mail:

sandra.jindrackova@mesto-milovice.cz