Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Sandra Jindráčková
referent OIR - investice a technický dohled

  • zajišťování dokumentace pro potřeby přípravy, umístění, zadávání, realizace a užívání stavebních akcí města
  • příprava a zajišťování dokumentace pro územní a stavební řízení
  • zajišťování dokumentace pro územní a stavební řízení
  • zajišťování geodetickcýh prací a průzkumů
  • výkup pozemků
  • prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů
  • stavební dohled nad realizací jednotlivých investic
  • další práce dle příkazu nadřízeného

Telefon:
pevná linka: 325 517 172
mobilní: 725 082 767

E-mail:
oficiální: sandra.jindrackova@mesto-milovice.cz