Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Milan Kraus
referent OIR - pozemky

  • Zveřejňování záměrů a příprava podkladů pro nakládání s pozemky vč. podávání informací žadatelům, uzavírání plánovacích smluv,
  • smluvní zajištění věcných břemen k pozemkům,
  • příprava návrhů koordinovaných stanovisek města dle staveního zákona,
  • návrhy rozpočtových potřeb oddělení pro sestavení rozpočtu,
  • stavební dohled nad reailizací jednotlivých investic,
  • výkupy pozemků,
  • prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů,
  • zástup vedoucího oddělení,
  • další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 123
mobilní: 602 601 864
E-mail:
oficiální: milan.kraus@mesto-milovice.cz