Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Milan Kraus
referent OIR - pozemky

  • Zveřejňování záměrů a příprava podkladů pro nakládání s pozemky vč. podávání informací žadatelům, uzavírání plánovacích smluv
  • Smluvní zajištění věcných břemen k pozemkům
  • Příprava návrhů koordinovaných stanovisek města dle staveního zákona
  • Návrhy rozpočtových potřeb oddělení pro sestavení rozpočtu
  • Stavební dohled nad reailizací jednotlivých investic
  • Stavební dohled nad realizací jednotlivých investic
  • Výkupy pozemků
  • Prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů
  • Zástup vedoucího oddělení
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 123
mobilní: 602 601 864
E-mail:
oficiální: milan.kraus@mesto-milovice.cz