Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Alexandr Černý
vedoucí oddělení

Zodpovídá za činnosti v působnosti oddělení:

  • Komplexní realizace akcí financovaných z rozpočtu města, ze státního rozpočtu a EU a spolufinancované z dotačních titulů ČR nebo EU
  • Získávání dotací pro investice města
  • Příprava podkladů pro investiční výstavbu nových staveb a rozsáhlejších rekonstrukcí
  • Organizace zadávání veřejných zakázek
  • Dohled na realizací investičních akcí po kolaudaci do oddělení správy majetku
  • Zabezpečování úkolů k rozvoji městas vyplývajících z koncepčnícha strategických dokumentů města
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 121
mobilní: 797 974 678

E-mail:
oficiální: alexandr.cerny@mesto-milovice.cz