Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Eva Boušková
referent OIR - dotace

  • Zajištění podkladů pro získání dotací z fondů EU a dalších národních programů,
  • Aktivní vyhledávání vypsaných dotačních výzev Činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
  • Aktivní sledování a zajištění vyhodnocení udržitelnosti veřejných zakázek realizovaných z dotací
  • Ve spolupráci s vedoucími / referenty ostatních oddělení připravuje žádosti o poskytnutí dotace v oblasti jejich působnosti
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

pevná linka: 325 517 124

mobil: 604 174 532

e-mail: eva.bouskova@mesto-milovice.cz