Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Eva Boušková
referent OIR - dotace

  • Zajištění podkladů pro získání dotací z fondů EU a dalších národních programů,
  • aktivní vyhledávání vypsaných dotačních výzev Činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
  • aktivní sledování a zajištění vyhodnocení udržitelnosti veřejných zakázek realizovaných z dotací,
  • ve spolupráci s vedoucími / referenty ostatních oddělení připravuje žádosti o poskytnutí dotace v oblasti jejich působnosti,
  • další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:
pevná linka: 325 517 124
mobil: 604 174 532

E-mail:
oficiální: eva.bouskova@mesto-milovice.cz