Přihlášení k odběru hlášení ZDE

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

odpadové hospodářství, veřejné osvětlení

  • Spolupráce s firmou nakládající s odpady na území města včetně svozu nebezpečného odpadu,
  • Zajištění dalších povinností dle zákona o odpadech (např. zpracování POH, stanovení ceny formou OZV),
  • Péče o městský mobiliář (autobusové zastávky, lavičky, odpadové koše, dětská hřiště v majetku města apod.),
  • Veřejné osvětlení – kontroluje provoz zajišťovaný správcem vč. řešení nesvítícího osvětlení, vede evidenci a zajišťuje provedení výhledových opatření,
  • Příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek a rozpočtových potřeb svěřeného úseku
  • Vydává stanoviska města, jako vlastníka vedení VO k existenci sítí a k žádostem o připojení (dle potřeby si vyžádá podklady od správce)
  • Příprava podkladů pro koordinovaná stanoviska
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 126