Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Alena Miklošinová
referentka - komunikace, silniční správní úřad

  • Správní činnosti dle zákona o pozemních komunikacích
  • Příprava podkladů pro koordinovaná stanoviska
  • Zajištění dopravního značení,
  • Zajištění údržby a opravy komunikací,
  • Zajištění čištění komunikací,
  • Zajištění zimní údržby pozemních komunikací,
  • Příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek a rozpočtových potřeb svěřeného úseku
  • Zabezpečuji úkoly v oblasti ostatní dopravní obslužnosti
  • V nepřítomnosti referenta OSM – odpadové hospodářství, veřejného osvětlení jej zastupuje v agendě veřejného osvětlení
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 127
mobilní: 725 870 231
E-mail:
oficiální: alena.miklosinova@mesto-milovice.cz