Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Sandra Jindráčková
referentka – dotace, veřejné zakázky, investice a technický dohled

 • Aktivně vyhledává vypsané dotační výzvy a informuje vedoucího OSMMI a vedoucí / referenty ostatních oddělení o existenci či očekávaném vypsání dotačních výzev v oblasti jejich působnosti
 • Připravuje žádosti o dotace pro OSMMI
 • Ve spolupráci s vedoucími / referenty ostatních oddělení připravuje žádosti o poskytnutí dotace v oblasti jejich působnosti
 • Zajišťuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
 • Příprava a realizace jednotlivých investic malého rozsahu,
 • Aktivně sleduje a zajišťuje vyhodnocení udržitelnosti realizovaných veřejných zakázek
 • Spolupráce s referenty na oddělení SMM při přípravě zadávání zakázek, provádí nahodilé kontroly realizace prací a zajišťuje převzetí prací
 • Spolupráce s referenty na oddělení investic při přípravě zadávání zakázek, provádí nahodilé kontroly realizace prací a zajišťuje převzetí prací
 • Shromažďování, evidence a kontrola plnění výkopových povolení a nahodilé kontroly provádění a převzetí prací
 • Evidence, administrace a vyřizování reklamací
 • Další práce dle příkazu nadřízeného.

Telefon:

mobilní: 725 082 787

E-mail:

sandra.jindrackova@mesto-milovice.cz