Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Jana Pokorná
referentka - investice, veřejné stavební zakázky a pozemky

 • Zveřejňování záměrů a příprava podkladů pro nakládání s pozemky vč. podávání informací žadatelům, uzavírání plánovacích smluv,
 • Smluvní zajištění věcných břemen k pozemkům,
 • Příprava jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic,
 • Zajištění zadávání veřejných zakázek stavebního charakteru
 • Zajišťování stavebních akcí, příprava realizace,
 • Zpracovávání návrhů investičních plánů,
 • Návrhy rozpočtových potřeb oddělení investic pro sestavení rozpočtu,
 • Zajišťování dokumentace pro potřeby přípravy, umístění, zadávání, realizace a užívání stavebních akcí města,
 • Příprava a zajišťování dokumentace pro územní a stavební řízení,
 • Zajišťuje výkupy pozemků
 • Zajišťuje geodetické práce a průzkumy
 • Prodej, nájem a výpůjčky pozemků, zveřejňování záměrů;
 • Další práce dle příkazu nadřízeného;
Telefon:
pevná linka: 325 517 124
mobilní: 797 974 274
E-mail:
oficiální: jana.pokorna@mesto-milovice.cz