Přihlášení k odběru hlášení ZDE

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Vedoucí odboru

 • Vedení odboru správy majetku města a investic,
 • Zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce,
 • Zajišťování investičních akcí, příprava realizace, kontrola, koordinace,
 • Zajištění zadávání veřejných zakázek, 
 • Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
 • Koordinace zveřejňování záměrů dle zákona při pronájmu a prodeji nem. majetku,
 • Návrhy rozpočtových potřeb pro sestavení rozpočtu,
 • Účastní se porad vedení města,
 • Vyhodnocuje příjmy a výdaje spojené s majetkem města a navrhuje RM opatření ke zlepšení hospodaření města s jeho majetkem,
 • Odpovídá za odstranění záručních a pozáručních závad na majetku města,
 • Zajišťuje správní činnost dle zákona o pozemních komunikacích a vydává koordinovaná stanoviska dle stavebního zákona
 • Další práce, dle příkazu nadřízeného.