Využijte novou službu Hlášenírozhlasu.cz, díky které budete vždy včas informování formou SMS, e-mailem, přes Facebook nebo mobilní aplikaci o důležitém dění v našem městě!

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Karel Pánek
vedoucí odboru

 • Vedení odboru správy majetku města a investic,
 • Zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce,
 • Zajišťování investičních akcí, příprava realizace, kontrola, koordinace,
 • Zajištění zadávání veřejných zakázek, 
 • Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
 • Koordinace zveřejňování záměrů dle zákona při pronájmu a prodeji nem. majetku,
 • Návrhy rozpočtových potřeb pro sestavení rozpočtu,
 • Účastní se porad vedení města,
 • Vyhodnocuje příjmy a výdaje spojené s majetkem města a navrhuje RM opatření ke zlepšení hospodaření města s jeho majetkem,
 • Odpovídá za odstranění záručních a pozáručních závad na majetku města,
 • Zajišťuje správní činnost dle zákona o pozemních komunikacích a vydává koordinovaná stanoviska dle stavebního zákona
 • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 121
mobilní: 797 974 678
E-mail:
oficiální: karel.panek@mesto-milovice.cz