Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Bc. Eva Petrášková
referentka životní prostředí - ochrana přírody a krajiny I.

  • Zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší,
  • Provádí konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší včetně vydávání stanovisek,
  • Plánuje zásahy v péči o městskou zeleň včetně posouzení zdravotního stavu stromů,
  • Zajišťuje sekání trávy, kácení stromů a výsadbu městské zeleně (spolupráce se smluvními společnostmi a technickou skupinou města, kontrola činností a přebírání dokončené práce).
  • Zajišťuje komunikaci se správcem lesního hospodářství města a dohlíží na dodržování plánu lesního hospodářství,
  • Připravuje podklady pro podání žádostí o dotace z oblasti ŽP,
  • Průběžně monitoruje a aktivně vyhledává dotační tituly v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny,
  • Monitoruje a vyřizuje hlášení přijaté v aplikaci zmapujto.cz
  • Zastupuje v nepřítomnosti Asistentku kanceláře úřadu a podatelny a referentku ochrany přírody a krajiny II.
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 

Telefon:

pevná linka: 325 517 128
mobilní: 797 979 545
E-mail:
oficiální: eva.petraskova@mesto-milovice.cz